GALERIJA

1. APARTMAN BR. 101 (BRAČNI LEŽAJ + 2 POMOĆNA LAEŽAJA)

 2. SOBA BR. 102 (2 LEŽAJA)

3. SOBA BR. 103 (BRAČNI LEŽAJ)

 4. SOBA BR. 201 (1 LEŽAJ)


5. SOBA BR. 202 (1 LEŽAJ)